news item

Nieuwe afvalinzameling succesvol

Geplaatst op 22 juli 2017

Sinds januari 2017 wordt in onze gemeente Renkum het afval op een andere manier ingezameld. Zo heeft de duobak plaatsgemaakt voor afzonderlijke kliko’s voor restafval en voor gft+etensresten. Bewoners van appartementen en bovenwoningen brengen het restafval naar ondergrondse containers. Het doel van de gewijzigde inzameling is om meer grondstoffen uit het te verbranden restafval te halen en 75% van het huishoudelijk afval geschikt te maken voor hergebruik. Inmiddels is de balans over de eerste 4 maanden opgemaakt. Daaruit is gebleken dat met de nieuwe manier van afvalinzameling alle doelen worden behaald.

Succes

De nieuwe manier van inzamelen is succesvol. De doelstelling om 75% van het huishoudelijk afval geschikt te maken voor hergebruik is nu al behaald. Over de eerste 4 maanden van 2017 is het scheidingspercentage berekend op 77%. Bij de oude manier van afval inzamelen lag dit percentage op ongeveer 60%.

Inzameling PMD

Het aanbod van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PMD) is sinds de start van de inzameling in 2015 meer dan verdubbeld. Dit zorgt er voor dat de huidige 2-wekelijkse inzamelfrequentie voor problemen zorgt. De oorzaak hiervan is dat sinds dit jaar veel meer inwoners het PMD van het restafval scheiden. Vooral bewoners van appartementen en woningen met weinig ruimte ondervinden problemen met het opslaan van volle zakken PMD. Daardoor staan er buiten de ophaaldagen regelmatig PMD-zakken aan de weg. Dit zorgt voor een rommelig straatbeeld en klachten. Naar aanleiding hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om na de zomer van 2017 het PMD iedere week in te gaan zamelen. Met ACV voeren wij gesprekken over het optimaliseren van de PMD-route.


Terug naar het overzicht