news item

Noteer alvast in uw agenda: pmd-zakken vanaf september 2017 wekelijks opgehaald

Geplaatst op 22 juli 2017

Mede dankzij de nieuwe afvalinzameling is het aanbod van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen/blik en drinkpakken (pmd) in gemeente Renkum sinds de start van de inzameling in 2015 meer dan verdubbeld. Daarom gaat ACV vanaf september 2017 de oranje pmd-zakken wekelijks op donderdag ophalen. Noteer dit alvast in uw agenda.

Doorzichtige pmd-zakken

We verzoeken u om alléén de oranje pmd-zakken te gebruiken, omdat het pmd-sorteerbedrijf de inhoud van pmd-zakken van buitenaf wil controleren. ACV laat verkeerd aangeboden pmd-afval liggen. Dit afval wordt gemeld bij en onderzocht door de gemeente. Voorkom een boete; bied de pmd-zakken aan op de juiste inzameldag, in een doorzichtige zak en met de juiste inhoud.
 

Top 5 pmd-twijfel

Over het algemeen geldt dat alleen verpakkingsmateriaal is toegestaan, en geen harde plastic producten.  De verpakkingsindustrie betaalt de kosten van het inzamelen en recyclen van verpakkingen.

Plastic emmer:
Harde plastic producten en gebruiksvoorwerpen, zoals emmers, afwasteiltjes, zwembandjes e.d. vallen niet onder verpakkingsmateriaal, en mogen niet bij het pmd-afval. Dit geldt ook voor metalen voorwerpen, zoals een koekenpan. Al dit soort afval hoort bij het restafval, de kringloop of u brengt het naar het afvalbrengstation.

Chipszakken:
Het aluminiumlaagje kan niet gescheiden worden van het plastic, waardoor het plastic niet te recyclen is. Chipszakken moeten dus bij het restafval.

Drinkpakken met een aluminiumlaagje:
Deze mogen wel bij het pmd-afval omdat hierbij karton en aluminium niet zijn samengesmolten en het recyclebedrijf deze twee laagjes wel kan scheiden.

Piepschuim:
Dit materiaal hoort bij het restafval. Grote hoeveelheden levert u in bij het afvalbrengstation.

Aluminium schaaltje voor vlees
Dit mag bij het pmd-afval, omdat de verpakking uit 1 soort materiaal bestaat wat gerecycled kan worden.

Meer pmd- afvaltwijfel?

Check bij twijfel het AfvalABC op www.mijnafvalwijzer.nl of gebruik hiervoor de app 'Afvalwijzer' (het 'AfvalABC' vindt u in het menu).

  

 


Terug naar het overzicht