Waarom?

De landelijke overheid heeft vastgesteld dat we in 2020 minimaal 75% van het huishoudelijk afval moeten hergebruiken of recyclen.

Nog steeds bestaat een groot deel van het afval dat in de boven- of ondergrondse restafvalcontainer of het restafvalvak van de duobak uit herbruikbaar materiaal. Daarom is per 1 januari 2017 jl. de afvalinzamelng. Papier, groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e), plastic verpakkingen, metalen verpakkingen / blik en drinkpakken (pmd), glas en textiel horen niet bij het restafval. Dit zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. 

Financieel is beter scheiden ook aantrekkelijk: grondstoffen leveren geld op, het verbranden van restafval kost geld. Als het lukt om het afval apart te verzamelen, hoeven we minder te verbranden en gaan de kosten voor alle inwoners omlaag.

 

Hoe scoort Renkum?  

Over de eerste 4 maanden van 2017 is het scheidingspercentage berekend op 77%. Bij de oude manier van afval inzamelen lag dit percentage op ongeveer 60%. De nieuwe manier van inzamelen is dus succesvol. De doelstelling om 75% van het huishoudelijk afval geschikt te maken voor hergebruik is nu al behaald.

 

Welke wijzigingen zijn ingegaan per 2017?

1.Betalen per keer voor restafval. Meer informatie
2.Nieuw inzamelschema afval. Meer informatie  

 

Goed onderbouwd

Het nieuwe afvalbeleid is tot stand gekomen met inbreng van inwoners uit onze gemeente. Het beleid is namelijk gebaseerd op de uitslag van een enquête. Maar liefst 692 inwoners lieten via deze enquête aan de gemeente en ACV weten wat hen zou helpen om nog beter afval te scheiden. De top 4 opvallendste resultaten van deze enquête:

•96% is bereid afval beter te scheiden
•77% geeft aan invloed te willen hebben op de afvalstoffenheffing. Daarnaast blijkt uit jaarlijks onderzoek dat in gemeenten waar betalen per keer is ingevoerd inwoners goedkoper uit zijn, omdat zij het afval beter scheiden.  
•67% wil liever een eigen kliko dan gebruik maken van een ondergrondse verzamelcontainer
•Hoge waardering schriftelijke informatie: 61% wil geïnformeerd worden via het Gemeentenieuws in de Hoog en Laag en 56% via de papieren afvalkalender

De volledige uitslag van de enquête kunt u hier lezen.

 

*Dit weten we uit sorteerproeven. Bij zo’n sorteerproef pluien we het restafval volledig uit.  Medewerkers sorteren het afval per soort: papier bij papier, plastic bij plastic enzovoorts. Op deze manier kunnen we zien hoeveel procent van het restafval nog bestaat uit waardevolle grondstoffen. Zie ook het filmpje.